Tender - Vlora International Airport (VIA)

Objekti i tenderit: Dhënie me koncesion/PPP për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)

Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë | Data e hapjes: 20-12-2019, ora : 08:00| Data e mbylljes: 12-03-2020, ora : 13:00 | Numri i referencës: REF-46571-12-19-2019

Më poshtë mund të gjeni dokumentat në gjuhën angleze:

Contract Notification

VIA Draft Contract 19.12.2019

VIA DSK 19.12.2019

VIA KPI 19.12.2019

Vjosa Narte protected Panorama

VIA Topographic Survey HTR

VIA Masterplan

VIA Terms of References

VIA Feasibilitiy Study

Photo

 

 

Balkan Barometer 2019: Business Opinion Survey

Këtu mund të shkarkoni raportin "Balkan Baromter 2019: Business Opinion Survey" për vendet SEE në gjuhën angleze.  

Standard & Poor's Global

Këtu mund të shkarkoni raportin "Republic of  Albania ‘B+/B’ Ratings Affirmed;Outlook Stable" për Shqipërinë në gjuhën angleze.  

GTAI - Të dhëna ekonomike mbi Shqipërinë

GTAI – Germany Trade & Investment

Instituti GTAI (Germany Trade und Invest) publikon dy here në vit në nëntor dhe në maj të dhëna dhe fakte për Shqipërinë dhe tregtinë gjermano-shqiptare në formë kompakte. 

Më poshtë mund të gjeni (në gjuhën gjermane/angleze): 

World Bank Reports

ALBANIA - World Bank Group Partnership

Programm Snapshot, April 2019

 

Doing Business Report & Paying Taxes 2019

Banka Botërore me njësinë e saj Doing Business ka publikuar dy botime interesante:

  1. Doing Business 2019 - Training for Reform, krahason 183 vende në lidhje me reformat e tyre ligjore në fushën e biznesit.
  2. Paying Taxes 2019 edicioni i 13-të është një studim i shkëlqyer i Bankës Botërore në bashkëpunim me PWC (PricewaterhouseCoopers) mbi regjimin e taksave në 189 ekonomi. Përveç kësaj, raporti ofron një bazë të dhënash të pakrahasueshme në rrang global.

Raportet e Organizatës Botërore të Tregtisë

Raporti i Organizatës Botërore të Tregtisë është një publikim i përvitshëm që ka për qëllim të thellojë njohuritë në lidhje me trendet në tregti, çështjet e politikave tregtare dhe sistemin shumëpalësh të tregtisë. 

World Trade Report 2019