Publicitet në faqen tonë

Faqja zyrtare e Shoqatës  Gjermane të Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri, është pika e kontaktit për protagonistë të shumtë të ekonomisë gjermane, që kanë lidhje me Shqipërinë. Gjithashtu kjo faqe, për shkak të ndërtimit në dy gjuhë, ofron së bashku firma, shoqata dhe autoritete shqiptare.

Për t’iu drejtuar publikut të dëshiruar, ju mund të vendosni logo-n së bashku me link-un e faqes tuaj në faqen tonë kryesore ose ti bashkëngjitni  ato në nënfaqet tona të aktiviteteve, shërbimeve apo faqeve të internetit të partnerëve tanë.

Vëmendje e veçantë mund të arrihet nëpërmjet vendosjes Skyscraperbanner-it në anësoret e faqes tonë, i cili gjithashtu mund të pozicionohet në faqen kryesore si dhe në nënfaqet tona.