Shqipëria në shifra

Publikimi Shqipëria në shifra 2023 (në anglisht) është një përmbledhje në gjuhën angleze e shifrave më të rëndësishme ekonomike dhe sociale, për një vështrim të shpejtë të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë.

Shqipëria në shifra për tu shkarkuar!