Shqipëria në shifra

Publikimi Shqipëria në shifra 2020 (në anglisht) është një përmbledhje në gjuhën angleze e shifrave më të rëndësishme ekonomike dhe soziale - për një vështrim të shpejtë të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë.

Shqipëria në shifra për tu shkarkuar!