DIHA (Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri) së bashku me GODUNI International dhe DAW (Shoqata Ekonomike Gjermano-Shqiptare) ju…

Read more