Newsletters / Njoftime mbi taksat nga anëtarët e DIHA-s

Publikime të anëtarëve të DIHA-s

Një vështrim të përgjithshëm mbi Shqipërinë rreth temave ekonomike, mundësive të biznesit, kuadrit tatimor dhe atij ligjor ofrojnë publikimet e shumta të studiove ligjore dhe tatimore, të cilat janë anëtarë të DIHA-s.

Klikoni në lidhjet përkatëse për më shumë! 

BDO Albania: Publikime

Boga & Associates: Publikime

Ernst & Young Albania: Publikime

Kalo & Associates: Publikime

Mazars: Publikime

Oracle Solicitors: Publikime

PricewaterhouseCoopers Albania: PwC’s 27th Annual Global CEO Survey - Albania Findings

TPA Horwath: Publikime StudyQuantifying personnel costs as a factor for choosing a business in Central and Southeastern Europe.