Publikime të anëtarëve të DIHA-s

Një vështrim të përgjithshëm mbi Shqipërinë rreth temave ekonomike, mundësive të biznesit, kuadrit tatimor dhe atij ligjor ofrojnë publikimet e shumta të studiove ligjore dhe tatimore, të cilat janë anëtarë të DIHA-s.

Klikoni në lidhjet përkatëse për më shumë! 

BDO Albania: Publikationen

Boga & Associates: Publikationen

CR Partners: Publikationen

Deloitte Albania: Publikationen

Ernst & Young Albania: Publikationen

Gjika & Associates: Publikationen

Kalo & Associates: Publikationen

Mazars: Publikationen

Optima Legal & Financial: Publikationen

PricewaterhouseCoopers Albania: Publikationen

TPA Horwath: Studies & Reports