Stephanie SIEG
Presidente e DIHA-s

Tirana Business Park
Drejtoreshë e Përgjithshme

Ulrike BEGA
Zëvendëspresidente

Symbiotica - Zyrë Arkitekture dhe Urban Design 
Drejtuese / Pronare

Fation DERVISHI
Përgjegjës i Thesarit

GALA - German Albanian Logistics Agency sh.p.k.
Drejtor Ekzekutiv

Bianca DURO

Austrian Institute of Excellence sh.p.k.
Drejtore Ekzekutive

Artan POJANI

DAW, Shoqata Ekonomike Gjermano-Shqiptare
President

Holta ORGOCKA

S-Systems sh.a.
Drejtore Ekzekutive

Martin MAYRHOFER

TREMA ENGINEERING 2 sh.p.k.
Drejtues Komercial

Michael SCHMIDT

Futura-Dent sh.p.k.
Drejtor Ekzekutiv

Patrick MARTENS

I deleguar i ekonomisë gjermane për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut