Për shkak të pandemisë së krijuar nga korona fatkeqësisht nuk mund të ofrojmë praktikë për momentin.