Praktika

DIHA (Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri) ofron mundësinë e kryerjes së një praktike për persona të interesuar.

Çfarë ofrojmë:

 • Një praktikë për një periudhë nga 4 deri në 12 javë
 • Një pamje të përgjithshme mbi marrëdhëniet ekonomike bilaterale midis Shqipërisë dhe Gjermanisë
 • Një atmosferë të këndshme pune në një zyrë në mes të kryeqytetit shqiptar
 • Detyra të ndryshme
  - Përkthime të artikujve të ndryshëm
  - Mbështetjen e ekipit në aktivitete të ndryshme
  - Punë në sektorin administrativ
 • Dhënien e një certifikate mbi kualifikimet e arritura gjatë praktikës

 Çfarë kërkojmë:

 • Jeni student apo i sapodiplomuar në fushën e ekonomisë, gjermanistikës apo në fusha të ngjashme
 • Keni njohuri të avancuar të gjuhës gjermane (minimalisht niveli B2), si edhe njohuri të gjuhës shqipe dhe/ose angleze
 • Jeni i interesuar të njiheni me kulturën e punës gjermane

Sipas ligjit shqiptar ju regjistroheni dhe siguroheni si praktikant pranë DIHA-s. Ju lutem kini parasysh që praktikat nuk paguhen.

Në rast se ju kemi zgjuar interesin dhe përmbushni kriteret e kërkuara lutemi të dërgoni aplikimin tuaj (CV dhe letër motivimi) me E-Mail .