Prezantimi i sipërmarrjes Suaj

Për anëtarët e DIHA-s ofrojmë prezantimin e produkteve dhe shërbimeve në mediat tona.

Për shembull:

 • Në lajmet e DIHA-s;
 • Regjistrimi në listën online të anëtarëve në rajon;
 • Mundësia e krijimit të banerit në faqen tonë të internetit, publikimet e njoftimeve në mediat e shkruara, etj..

Nëse jeni të interesuar për më tepër detaje, ju lutemi të na kontaktoni. 

Rrjet kontaktesh

DIHA sjell njërëzit së bashku, krijon platforma për shkëmbime të ndërsjellta, krijimin e kontakteve dhe mundësinë e të bërit biznes.

Njihuni me aktivitetet tona për zgjerimin e rrjetit Tuaj!Krijoni kontakte me anëtarë të tjerë, miq dhe partnerë të DIHA-s si dhe zgjeroni kontaktet tuaja me klientët potencialë!

Akses në informacionet e veçanta

Ne informojmë anëtarët tanë për zhvillimet më të reja në marrëdhëniet ekonomike gjermano-shqiptare si dhe vemë në dispozicion informacione të posaçme në të cilat bëjnë pjesë:

 • Buletini jonë informativ
 • Informacione ekonomike të institutit GTAI
 • Anketat e zhvilluara prej nesh për problematikën tatimore dhe cilësitë e përgjithshme të të bërit biznes të sipërmarrjeve
 • Anketimet tona për studimet e tregut

Vetëm me njohuri të natyrës specifike të çdo tregu mund të identifikohen pikat e forta dhe të dobëta, shanset dhe rreziqet.

Lista online e anëtarëve

Lista e anëtarëve përmban të gjitha informacionet e rëndësishme të kontakteve më anëtarët tanë si dhe përkatësinë e sektorëve.

Nëse bëheni anëtarë ju do të bëheni pjesë e bazës tonë të të dhënave si dhe  ju ofrohet akses i lirë në listën e anëtarëve.

Anëtarët e rinj të DIHA-s

 

 • VARAKU-E sh.p.k.
 • Lidl Shqiperia sh.p.k.
 • Meyer & Meyer Transport Logistics Dooel 
 • Gebrüder Weiss
 • Oracle Solicitors Albania
 • Arena Hotel "Tirana Marriot Hotel“ 
 • Edlira Buzani PF 
 • WILO Balgariya EOOD
 • Dyrrah Sped 
 • Agility Group Albania- AGA
 • GrECo Albania Insurance & Reinsurance Brokers sh.a.
Bëhuni anëtar pranë DIHA-s