“Anëtarët për Anëtarët” Members-4-Members

Çfarë është programi Members-for-Members?

Members-for-Members është një program, ku anëtarët e DIHA-s u vënë në dispozicion anëtarëve të tjerë të DIHA-s produkte dhe shërbime me kushte të favorshme.

Kush përfiton nga programi Members-for-Members?

Nga shërbimet dhe ofertat përfitojnë të gjitha kompanitë anëtare të DIHA-s dhe sipas marrëveshjes edhe punonjësit e tyre.

Kompanitë anëtare të interesuara mund të drejtohen direkt në zyrat tona.

Ofertat Aktuale:

Për të gjithë anëtarët e DIHA-s, Austrian Institute of Excellence ofron një zbritje prej 10% të tarifës së pjesmarrjes për trajnime. Për më shumë informacion, vizitoni AIEx në www.aie.al. Nëse dëshironi të ofroni kurse të gjuhës gjermane për punonjësit e kompanisë suaj, anëtarët e DIHA-s përfitojnë 5% zbritje (për grupe me min. 8 persona).

 

15% zbritje për produktet në dyqanet e Bushi-Servis dhe për shërbimet në pikat e serivisit për bizneset anëtare të DIHA-s dhe për punonjësit e tyre. Më shumë informacione gjeni këtu.

DHL ofron zbritje prej 25-30% për anëtarët e DIHA-s. 


Ofron produkte të ndryshme siguracioni me kushte të favorshme për kompanitë anëtare të DIHA-s si dhe punonjësit e tyre. Më shumë informacione gjeni këtu.

Kalo & Associates ofron çmime të reduktuara në masën 10% për anëtarët e DIHA-s.