“Anëtarët për Anëtarët” Members-4-Members

Çfarë është programi Members-for-Members?

Members-for-Members është një program, ku anëtarët e DIHA-s u vënë në dispozicion anëtarëve të tjerë të DIHA-s produkte dhe shërbime me kushte të favorshme.

Kush përfiton nga programi Members-for-Members?

Nga shërbimet dhe ofertat përfitojnë të gjitha kompanitë anëtare të DIHA-s dhe sipas marrëveshjes edhe punonjësit e tyre.

Kompanitë anëtare të interesuara mund të drejtohen direkt në zyrat tona.

Ofertat Aktuale:

Austrian Institute of Exellence dhe Qendra e Provimeve ÖSD i ofron të gjithë anëtarëve të DIHA-së 10% zbritje në kurset e gjermanishtes për punonjësit tuaj deri më datë 30 tetor 2023.  Për më shumë informacion, vizitoni faqen e internetit të AIEx-ÖSD  www.aie-osd.al  ose faqen tonë të instagramit https://www.instagram.com/qendraeprovimeve.osd/

Për anëtarët e DIHA-s, Frotcom Albania ofron zbritje prej 20% në shërbimet bazike dhe të avancuara të GPS-tracking për përcjelljen dhe monitorimin e flotave/automjeteve.

DHL ofron zbritje prej 25-30% për anëtarët e DIHA-s. 


Ofron produkte të ndryshme siguracioni me kushte të favorshme për kompanitë anëtare të DIHA-s si dhe punonjësit e tyre. Më shumë informacione gjeni këtu.

Kalo & Associates ofron çmime të reduktuara në masën 10% për anëtarët e DIHA-s.