Misioni i vlerësimit dhe asistenca teknike e dhënë nga eksperti Gjerman i SES-it, z. Jürgen Bimber, u ndërmjetësua nga DIHA. Ekspertiza për hotelet…

Read more

Shërbimi i Ekspertëve Seniorë (SES) është organizata kryesore gjermane për ekspertiza vullnetare nga specialistë dhe menaxherë në pension ose gjatë…

Read more

Institucionet dhe kompanitë shiptare kanë vënë re vlerën e shtuar dhe dobishmërinë që sjellin ekspertët gjerman në Shqipëri. Ky është një shërbim, i…

Read more