"Në sesionin e 16-të të Forumit Rajonal për Evropë Juglindore, zhvilluar më 20 Prill 2021, u zbulua për anëtarët e GWP (German Water Partnership)…

Read more

Aeroporti i dytë ndërkombëtar civil në Shqipëri u hap në Kukës të dielën pasdite, 18 prill 2021. Për inaugurimin, të ndjekur nga Kryeministri shqiptar…

Read more

Duke qenë se prej një viti ka qenë e pamunur të organizonim aktivitete reale dhe për pasojë shanset për takime e prezantime mes anëtarëve janë…

Read more

Qeveria shqiptare ka miratuar vendimin për ndërtimin e sistemit fotovoltaik "Blue 2" në Fier me një kapacitet të instaluar 50 MW, i cili nuk përfiton…

Read more
[Translate to Shqip:]

DIHA, në bashkëpunim me ekspertët ligjorë të PWC Albania organizoi në datën 18 mars një webinar mbi deklarimin e pronarëve përfitues. Ligji i miratuar…

Read more

DIHA organizoi në datën 10 shkurt 2021 takimin virtual me temë “Reflektim dhe diskutim mbi situatën aktuale të biznesit”, me përfaqësues të biznesit…

Read more