Kompania anëtare e DIHA-s, AIEx - Austrian Institute of Excellence është bërë pjesë e një konsorciumi për projektin EUREM. Shqipëria (e përfaqësuar…

Read more

Zinxhiri i dyqaneve të produkteve kozmetike dhe të higjienës, Rossmann & Lala sh.p.k., vazhdon të shënojë sukses: një degë e re u hap më 27 prill 2018…

Read more

Misioni i vlerësimit dhe asistenca teknike e dhënë nga eksperti Gjerman i SES-it, z. Jürgen Bimber, u ndërmjetësua nga DIHA. Ekspertiza për hotelet…

Read more

Shërbimi i Ekspertëve Seniorë (SES) është organizata kryesore gjermane për ekspertiza vullnetare nga specialistë dhe menaxherë në pension ose gjatë…

Read more

Kompania anëtare e DIHA-s, ForschnerAlbania, e cila prodhon sisteme kabllore për Daimler etj., po rritet shpejt! Pas tre vitesh të suksesshëm në…

Read more

Institucionet dhe kompanitë shiptare kanë vënë re vlerën e shtuar dhe dobishmërinë që sjellin ekspertët gjerman në Shqipëri. Ky është një shërbim, i…

Read more