Asambleja e Anëtarëve të DIHA-s 2019

Më 13 qershor 2019 u mbajt Asambleja e11-të e Anëtarëve të DIHA-s, ku u zhvilluan edhe zgjedhjet për Kryesinë. Çdo anëtar i pranishëm kishte mundësinë të zgjidhte 7 nga 11 kandidatë, të cilët prezantuan shkurtimisht veten. Më pas Bordi i ri përzgjodhi Presidenten, zv. Presidenten dhe Përgjegjësin e Thesarit të DIHA-s.

Bordi i ri drejtues prej nëntë anëtarësh përbëhet nga:

 1. Stephanie Sieg — Tirana Business Park (Presidente)
 2. Ulrike Bega  —  SymbioticA sh.p.k. (Zv. Presidente)
 3. Fation Dervishi – GALA - German Albanian Logistics Agency sh.p.k. (Përgjegjës i Thesarit)
 4. Bianca Duro — Austrian Institute of Excellence sh.p.k.
 5. Holta Orgocka  — S-Systems sh.p.k.
 6. Martin Mayrhofer — TREMA ENGINEERING 2 sh.p.k.
 7. Michael Schmidt — Futura-Dent sh.p.k.
 8. Hans-Jürgen Müller - President i DAW Shoqatës Ekonomike Gjermano-Shqiptare
 9. Patrik Martens - I deleguari i Biznesit Gjerman për Shqipërinë, Maqedoninë dhe Kosovën

Hans-Jürgen Müller dhe Patrik Martens janë automatikisht, nëpërmjet funksionit të tyre si ex-officio, anëtarë të Bordit të DIHA-s dhe nuk zgjidhen.

Asambleja e Anëtarëve konfirmoi gjithashtu mbarimin e veprimtarisë se Bordit për punën e deritanishme, pjesëtaret e të cilit ishin:

 1. Stephanie Sieg — Tirana Business Park (Presidente)
 2. Anette Kasten — Business Developer (Zv. Presidente)
 3. Ulrike Bega  —  SymbioticA sh.p.k. (Përgjegjëse e Thesarit)
 4. Bianca Duro — Austrian Institute of Excellence sh.p.k.
 5. Simon Harm  — Albanian Ferry Terminal Operator sh.p.k.
 6. Leonardo Ceraku — PSZ Albania sh.p.k.
 7. Fation Dervishi — GALA - German Albanian Logistics Agency sh.p.k.

DIHA përgëzon anëtarët e Bordit të ri për përzgjedhjen dhe falënderon Bordin e deritanishëm për bashkëpunimin intensiv me stafin e DIHA-s.