Vizita e Delegacionit Gjerman "Mobilitet i qëndrueshëm dhe logjistikë"

DIHA (Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri) së bashku me GODUNI International dhe DAW (Shoqata Ekonomike Gjermano-Shqiptare) ju ftojnë të merrni pjesë në vizitën e Delegacionit Gjerman:

Mobilitet i qëndrueshëm dhe logjistikë

13 tetor 2020

Online

Në këtë aktivitet do të jenë të pranishme kompani gjermane, të cilat do të vizitojnë virtualisht tregun shqiptar të transportit dhe shëbimet e mobilitetit. Ju do të keni mundësi të kontaktoni në biseda të drejtëpërdrejta B2B aktorë të rëndësishëm, të cilët operojnë në tregun gjerman. Ky aktivitet do të mbahet online dhe përfshin prezantime dhe diskutime të ndryshme, shkëmbim të eksperiencave, teknologjive, best-practices, zgjidhje mbi planifikimin, dizenjinim dhe financimin si edhe mundësi bashkëpunimi. Draft programin e aktivitetit mund ta shkarkoni duke klikuar këtu dhe listën e sektorëve të kompanive pjesëmarrëse mund ta shkarkoni duke klikuar këtu.

Aktiviteti do të mbahet në gjuhën angleze. Për të marrë pjesë në këtë aktivitet lutemi të regjistroheni duke klikuar këtu, jo më vonë se 30.09.2020.